| |
تاريخ : جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | نویسنده : مامان امیر حسین

عکس از نخل

بابا محمد

پرستو جون وگل پسر در حال خواب تو ماشین

دیگ سمنو

سماور آتیشی پای دیگ سمنو

تو و پرستو و بابا حبیب لباسی هم که پوشیدی عمه واست آورده

این عزیز مامان تازه از خواب بیدار شده

عکس بابای بالای درخت داره واسمون چاقاله بادوم می چینه

عکس گل پسر وقتی رو پای مامان اکرم خوابیده

عکس امیر حسین و بابا علی تو باغ آلوچه

بابا محمد با یه پاکت آلوچه

نمای سر در باغ و موزه فین

شازده مامان بابا وسط یه عالمه گل

سهم کیک ما از کیک سالگرد ازدواج عمو علی وخاله الهه